ДГ №88 ,, Детски рай”

Прием

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ

За кандидатстване: Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО РОДИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • имунизационен статус на детето;
  • здравен картон;
  • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дена преди постъпване на детето;
  • васерман на единия родител – само за яслена група.
  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21