ДГ №88 ,, Детски рай”

История

На 21.03.1990г. ДГ № 88, „Детски рай“ отваря врати в новия жилищен комплекс „Дружба-2“ в район „Искър“. В началото всичко е много различно: липсва уюта в сградата, на двора почти няма растителност. Постепенно по коридорите, фоайетата и занималните се появяват прекрасни пана, в които художника влага и пъстрата багра, и закачливата усмивка, и приказния свят на детето. С много усилия и постоянни грижи от колектива, дворът от 8 дка се залесява с различни видове дървета и храсти – брези, борчета, плодни дървета. Сливовите дървета със своите тъмночервени листа привличат вниманието. Под сянката на големите чинари днес играят малките палавници.

В детското заведение работи високо квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Идеята „учене през целия живот“ има реален израз в колектива. Учителската колегия успешно съчетава традицията с иновативността. Помощник възпитателите работят в синхрон с учителите. Медицинските сестри следят редовно за здравния статус на децата. Готвачките приготвят вкусна и здравословна храна. Админисративният персонал е екип от професионалисти. Наша запазена марка са: приветливия колектив, усмихнатите деца, спокойната и защитена среда.

Децата са разпределени в 9 градински и една яслена група. Всяка от десетте групи има свой облик- интерактивна среда, стимулираща двигателната, интелектуалната и творческата активност на децата. Работи се с познавателни книжки, одобрени от МОН. В всяка група има интерактивна дъска с образователен софтуер, който активно се използва от учителите и децата.

В ДГ 88 работят – психолог, логопед и ресурсен учител. Има два ресурсни кабинета. Първият е създаден в резултат на съвместната ни работа с УНИЦЕФ България в периода 2016-2018г.

Предлагат се допълнителни педагогически услуги – английски език, плуване, народни танци, футбол, балет, гимнастика. За дейност гимнастика родителите не заплащат такса.

В нашия „Детски рай“ има закрит плувен басейн, кабинет по английски език, физкултурен салон с разнообразни уреди, голям музикален салон, оперативен и демонстрационен материал, кукли за театър, реквизити и костюми за тържества.

Нашите успехи се дължат на подрепата на родителите. Тяхната помощ е стимул и израз на доверие в професионалната компетентност на работещите в детското заведение.

Всички усилия са насочени към една цел- възпитанието, обучението и социализацията на децата на ДГ №88 „Детски рай“.

  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21