ДГ №88 ,, Детски рай”

Предоставяни услуги

С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина №88 „Детски рай“ предоставя следните обществени услуги:

  • Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование Изтегли от тук
  • Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образованиеИзтегли от тук

  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21