ДГ №88 ,, Детски рай”

Изменение на Наредбата за прием на деца в СДЯ/ДГ от 14.10.2021

  • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, накоето се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:
    § 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана сразпространението на КОВИД – 19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/ и общинските детски градини /ДГ/ не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмен оуведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постъпили вобщинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“

Leave a comment

  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21