ДГ №88 ,, Детски рай”

Необходими документи

При възобновяване посещенията в детската градина, за деца отсъствали повече от два месеца, да се представи:

  • – еднократен отрицателенрезултат за чревни паразити;
  • – медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво;
  • – здравно-профилактична карта от личния лекар.

Leave a comment

  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21