ДГ №88 ,, Детски рай”

Новини

Удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.

Уважаеми родители,
със Заповед № РД-01-154/26.03.2020г на Министъра на здравеопазването срока на противоепидемиологичните мерки се удължава до 12.04.2020г. включително. За този период ДГ № 88 ,,Детски рай“ няма да работи.

За въпроси може да се обръщате към учителките и към директора на тел. 0884801616 и на ел. поща- odz88@abv.bg.

Научи повече...

Заплащане на такси в обстановката на COVID-19

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана сразпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното сРешение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република Българияизвънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, сцел създаване на условия за опазване живота и здравето на всички ни, Ви увемяваме, че срокът за заплащане на дължимите такси се удължава.

За Ваше удобство ДГ №88 „Детски рай” предоставя възможност за онлайн заплащане на таксите чрез услугата www.ePay.bg – достъпна задетската градина през сайта www.roditel.eu.

Важно: Таксите за допълнителнините образователни дейности не могат да се плащат по банков път.

Допълнителна информация може да получите чрез електронна пощана детската градина odz88@abv.bg.

Бъдете здрави!
Директор : М.Йорданова

Научи повече...

З А П О В Е Д

№ СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.

Във връзка с извъндрдното положение е издадена следната заповед: Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.

Съгласно т. 3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община за срок до 29.03.2020 г.

Научи повече...

Въвеждане на строги противоепидемични мерки

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията наБългария, по нареждане на министъра на образованието и науката завъвеждането на строги противоепидемични мерки, СЕ ОТМЕНЯТ ДОВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери,квалификации на учители, посещения на обекти и др.

Във връзка с гореизложеното, информирам родителите, които сазаписали децата си на ски- училище на Витоша, че на 09.03.2020г. няма дасе проведе ски-курса. Родителите допълнително ще бъдат информираниза новата дата.

Родителите, които отпишат децата си от ски- курса, ще получатпарите си в пълен размер.

Научи повече...

Извиняване отсъствието на децата през грипната ваканция 2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Извиняване отсъствието на децата през грипната ваканция ще бъде по следния начин:
– отсъствията на децата от яслена, първа и втора група ще бъдат извинявани с медицински бележки (за боледувалите деца) или със заявление от родителите (за здравите деца).
– отсъствията на децата от трета и четвърта подготвителни групи ще бъдат извинявани служебно (за здравите деца) и с медицински бележки (за боледувалите).

Научи повече...

Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата

Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция

Във връзка с писмо на МОН №9105-435/ 05.12.2019 г. с вх. № РУО1-33909/ 05.12.2019 г. свързано с мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, бeше проведен инструктаж по БДП, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на децата като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци).

Напомняме Ви, че за зимния период подходящи мерки са поставянето на светлоотразителни или други видими знаци за водачите на моторни превозни средства (МПС).

Научи повече...

Обява за процедура „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обновление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години
Вижте обявата

Научи повече...

Допълнителни образователни дейности

На 17.07.2018г. в ДГ № 88 ,,Детски рай“ се проведе конкурс за избор на изпълнители на Допълнителни образователни дейности: английски език, футбол, плуване. Протокола на Комисията и Заповедта на директора за класирането са публикувани в секция ,,Дейности“ на сайта на ДГ №88.

Научи повече...

Зелена София

На 19.10. 2014г. в ОДЗ № 88 беше реализиран проект по програма ,,Зелена София”. Проектът за нашата градина е спечелен от фондация ,,Арника” с председател Георги Христов. Целта е изграждане на ,,зелен пояс” от храсти по оградата, граничеща с натоварения път към гара ,,Искър”, засаждане на различени видове дървета, поставяне на пейки и кошчета. Полезен за нас ще бъде храстореза, който ще ни бъде предоставен.

Детската градина изказва своята благодарност на фондация ,,Арника” и нейния председател Георги Христов.

Изказваме своята благодарност и на всички родители, които се отзоваха. Проектът стана реалност, благодарение на техния труд.

Научи повече...
  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21