ДГ №88 ,, Детски рай”

Новини

Изменение на Наредбата за прием на деца в СДЯ/ДГ от 14.10.2021

 • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
  На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, накоето се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:
  § 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана сразпространението на КОВИД – 19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/ и общинските детски градини /ДГ/ не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмен оуведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постъпили вобщинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“
Научи повече...

Необходими документи

При възобновяване посещенията в детската градина, за деца отсъствали повече от два месеца, да се представи:

 • – еднократен отрицателенрезултат за чревни паразити;
 • – медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво;
 • – здравно-профилактична карта от личния лекар.
Научи повече...

Заплащане на таксите за летния период

 • На 01.09.2021г. след 11:00ч. родителите трябва да заплатят в брой таксите на децата си в детските градини, които децата им са посещавали през летния период. Тези, които заплатят таксите си ще може отново да регистрираме в ДГ 88 ,,Детски рай“.
Научи повече...

Разширяване на ДГ №88

Уважаеми родители, на 29.03.2021г. ще започнат строителните дейности по разширението на ДГ № 88 ,,Детски рай“ с още четири групи. Това е събитие, което се очакваше с надежда  от живеещите в района и особено от родителите, чиито деца тепърва ще кандидатстват за градината. Разширението ще осигури повече места в ДГ №88, която е най-близката градина за децата, живеещи в трети, четвърти и пети микрорайон на Дружба 2 част.

            Образователно-възпитателният процес ще продължи да се провежда компетентно от педагогическия екип.  Свободните режимни моменти максимално ще се осъществяват навън при подходящо време. За тази цел дворното пространство ще бъде преструктурирано временно като част от групите ще играят на нови места, на които ще създадем условия децата да се чувстват добре.

На сайта ни  www.odz88.com  в меню Проекти ще се качват новини, свързани с разширението.

            Строителните дейности в двора на детската градина навярно ще създадат неудобства, но нашият колектив ще положи максимални усилия, за да се справи с предизвикателството.

Уважаеми родители, уверени сме, че както досега, ще  получим вашето разбиране, търпение и съпричастност, за да се радваме заедно на една изцяло обновена детска градина. Повече деца ще имат шанса да са част от нашия ,,Детски рай“.

От екипа на ДГ № 88,,Детски рай“

Научи повече...

Декларация при посещения от 04.01.2021

Уважаеми родители, от 04.01.2021г. се възобновяват посещенията на децата в детските градини.

Вместо медицинска бележка трябва да представите Декларация, която да изтеглите от тук или от меню За вас родители > Образци на документи, с цел да няма струпване при приема на децата.

Научи повече...
 • Tелефон: 02 978 82 32

  Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21